Het betalen van federale belastingen op casinowinsten

By author

De Belasting op Inverkeerstelling (BIV) moet je eenmalig betalen bij het inschrijven. In Brussel en Wallonië wordt die berekend op basis van het fiscaal vermogen. In Vlaanderen wordt echter een formule gebruikt die rekening houdt met de CO2-uitstoot van het voertuig, het type brandstof en de Euronorm (zie rekentool).

Maar de federale regering verwacht dat de beleggers in 2021 opnieuw meer belastingen betalen, zo blijkt althans uit de begroting. De herontdekking van de beurs in lockdowntijden deed de opbrengst van de beurstaks met 40 procent stijgen naar een recordhoogte van 408 miljoen, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Een beetje foefelen met de belastingen: het klinkt velen als muziek in de oren. Professor fiscaliteit Michel Maus (VUB) schrijft in zijn nieuwe boek hoe je die “pretbederver” van een fiscus de belasting over de toegevoegde waarde of btw. Een overzicht van de federale belastingen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website Belgium.be. Voor informatie over de federale belastingen kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën die deze belastingen int en beheert. Federale begroting U moet de belastingen van de overledene alleen betalen in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. In dit geval moet u: een verklaring van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving afleggen bij een notaris en die verklaring moet binnen de 15 dagen na uw bezoek aan de notaris gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, Tot op vandaag moet het merendeel van ons geen belastingen betalen op zijn spaargeld. Vanaf volgend jaar komt daar verandering in. Wie vandaag geld op een spaarboekje parkeert, moet geen roerende voorheffing van 15 procent betalen zolang hij niet meer dan 1.880 euro aan interesten opstrijkt. Federale coronasteunmaatregelen. Naast de lokale en regionale coronasteunmaatregelen kan je ook beroep doen op enkele federale steunmaatregelen zoals het crisis- en heropstart-overbruggingsrecht. Het crisisoverbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen of bedrijfsleiders die wegens overmacht (corona) hun activiteit hebben onderbroken. Dat is het geval vanaf een wettelijk pensioenbedrag als alleenstaande van iets minder dan 1.300 EUR. In dat geval is het geen ‘bedrijf’ dat de voorheffing doet, maar de Federale Pensioendienst die je pensioen uitbetaalt. De bedrijfsvoorheffing is ongeveer gelijk aan de belasting die je moet betalen.

Feb 08, 2021 · Na een veroordeling door het Hof van Luxemburg heeft België de belasting op vastgoed moeten herzien. Hoe zit het nu? Moeten eigenaars meer betalen? Even terug naar november 2020: België is veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag. De reden? Een

De belasting op inverkeerstelling is de eenmalige belasting die je moet betalen om een wagen in het verkeer te brengen. Het tarief hangt af van het vermogen van de motor. Het tarief hangt af van Maar het kan natuurlijk dat de som van de interesten op al je spaarrekeningen (bij dezelfde of verschillende banken) hoger is dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Bovendien worden de interesten van minderjarige kinderen meegeteld bij de interesten van de ouders. Het gedeelte van de spaarinkomsten dat hoger is, moet je zelf vermelden op je belastingaangifte bij de codes 1151 of 2151. Dat is de datum waarop het bedrag van de belasting in het officiële belastingregister (“kohier”) wordt vermeld. De deadline is eind juni van het jaar volgend op dat waarin u uw aangifte hebt ingediend. Voor de aangifte die u in 2016 hebt ingediend m.b.t. uw inkomsten van 2015, heeft de fiscus dus tijd tot uiterlijk eind juni 2017. 7 Kohier Dat is het officiële belastingregister waarin de fiscus het bedrag inschrijft dat …

Problemen met het betalen van mijn belastingen en andere schulden bij de FOD Financiën. Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen? Als u betaalt na 

Als je bitcoins of andere cryptomunten bezit is het niet altijd duidelijk of je nu wel of geen belasting hierover moet betalen. In 2015 besliste het Europese Hof van Justitie dat bitcoins een wettig betaalmiddel zijn. Ons land volgt deze beslissing; het gevolg is dat de handel in cryptocurrencies vrijgesteld van btw. Van die totale waarde mag je de vrijstelling aftrekken. Over de rest betaal je belasting. Over de winst op je aandelen betaal je dus geen enkele belasting. Wat er gebeurt is dat jouw vermogen groeit vanwege die winst. Omdat je vermogen groeit, en je belasting betaalt over je vermogen, moet je dus het volgende jaar extra belasting betalen. Op het kapitaal van je aanvullend pensioen (groepsverzekering of pensioenfonds) betaal je belastingen. Op het deel opgebouwd met werknemersbijdragen betaal je 10%. Blijf je werken tot de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar), dan betaal je 10% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Hoe kan ik belasting betalen? Wanneer moet ik betalen? Wat is het rekeningnummer van de Belastingdienst? Hebben jullie mijn betaling ontvangen? Hoe kan ik betalen als jullie geen acceptgiro meer sturen? Zelfs een combinatie van 18.000 euro op de spaar en 4.000 euro op de lopende houdt in dat je belasting moet betalen. Het gaat er dus om wat je hebt! Bij andere banken neerzetten heeft ook geen zin! De banken moeten alles doorgeven aan de belasting, dus als u een spaarrekening heeft van 10.000 euro bij de ING en 8.000 euro bij de ABN Amro en nog Hij wil het debat openen voor een federale lastenverlaging: 'Werknemers zouden nooit meer dan een derde van hun loon aan belastingen mogen betalen. Tegelijk willen we

Problemen met het betalen van mijn belastingen en andere schulden bij de FOD Financiën. Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen? Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsintresten betalen. U betaalt geen intresten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen. De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4 %. Evolutie van de rentevoet: van 1.10.1986 tot …

Stel, u koopt op 1 januari voor 10.000 euro aan bitcoin, en op 22 augustus is deze investering 15.000 euro waard. U besluit uw bitcoins te verkopen. Dat betekent dat u 5.000 euro winst op uw initiële inleg heeft. Dat is het moment dat de Federale Overheidsdienst Financiën om de hoek komt kijken. Deze 5.000 euro zou namelijk beschouwd kunnen

22/10/2019

05/11/2019 De Belasting op Inverkeerstelling (BIV) moet je eenmalig betalen bij het inschrijven. In Brussel en Wallonië wordt die berekend op basis van het fiscaal vermogen. In Vlaanderen wordt echter een formule gebruikt die rekening houdt met de CO2-uitstoot van het voertuig, het type brandstof en de Euronorm (zie rekentool). In Wallonië wordt daarnaast nog een zogenaamde Malus geheven op voertuigen die een … 13/02/2021 Het gaat bijvoorbeeld om een bedrijfswagen, een mobiele telefoon, een laptop … Hoewel u die zaken dus niet privé aankocht, kunt u ze toch ook voor privédoeleinden gebruiken. Het voordeel dat u op die manier hebt, wordt een ‘voordeel van alle aard’ genoemd. Op dat voordeel moet u ook belastingen betalen. Een nieuw rekeningnummer voor uw belastingen. Opgelet wanneer u uw aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen ontvangt. Het nummer van de rekening waarop u moet betalen, is immers gewijzigd. Voortaan moet u storten op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792